homepage-closerDobro došli.

Ordinacija je otvorena od 1997. godine u Čakovcu, kao prva privatna ordinacija za kožne i spolne bolesti u Međimurju.
Osnovana je vođena vizijom da se na jednom mjestu mogu obaviti svi medicinski postupci potrebni za liječenje bolesti kože ili estetski zahvati koji služe za poboljšanje njenog izgleda. Stručnost, profesionalnost i diskrecija od samog su početka bili odabir cijelog tima ordinacije.

Nakon višegodišnjeg rada i iskustva u privatnoj praksi slobodno mogu potvrditi da je takav pristup rezultirao uzajamnim povjerenjem između “mojih” pacijenata i mene, što je najvažnije
kako za pacijenta, tako i za mene..

S poštovanjem,

Štefica Kedmenec Bartolić dr. med.
specijalista dermatovenerolog