Klasična kirurgija kože

Klasična kirurgija

U dosta slučajeva kožna promjena mora se ukloniti klasičnim kirurškim načinom, zbog njezinog uklanjanja u cjelini, te slanja materijala na patohistološku analizu.

Ova kirurška intervencija traje relativno kratko i izvodi se u lokalnoj anesteziji. Lokalni anestetik se aplicira uz promjenjeno mjesto i nakon toga pacijent ne osjeća bol.

Promjena se ukloni u cjelosti, a rubovi rane se zašiju koncem, koji se vadi nakon 5-10 dana, ovisno od lokalizacije operirane promjene.

Na mjestu operativnog zahvata zaostaje mali ožiljak u obliku crte. On se može terapirati odgovarajućim lijekovima (kremama i gelovima) kako bi bio što manje vidljiv.

Klasična kirurgija je metoda izbora za uklanjanje malignih tumora kože (bazocelularni karcinom, planocelularni karcinom, melanom, itd.), ali i nekih benignih promjena (neke vrste madeža, veći hemangiomi, dermatofibromi, itd.).