Dr. Štefica Kedmenec Bartolić

Dr. Štefica Kedmenec Bartolić diplomirala je 1984. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Do 1991. godine radila je u Domu zdravlja Čakovec, a od godine 1991. do 1994. provela je na specijalizaciji u Zagrebu na Klinici za dermatovenerologiju, KBC Zagreb.
Nakon specijalističkog ispita radila je kao dermatovenerolog u Županijskoj bolnici Čakovec, a 1997. otvara privatnu specijalističku dermatovenerološku ordinaciju u Čakovcu.

Od 1997. do danas vodi je želja da ima što više znanja i da što više omogući svojim pacijentima, tako je prateći svjetske trendove među prvima u Hrvatskoj imala nekoliko laserskih uređaja, a svjetske inovacije i trendove prati i dalje te se educira bilo na kongresima ili radionicama, bilo sada u ovo moderno doba, digitalno.

Dr. Lucija Bartolović

Dr. Lucija Bartolović diplomirala je 2013.godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Nakon završenog medicinskog staža 2015. godine započinje specijalizaciju iz dermatovenerologije u Klinici za dermatovenerologiju, KBC Zagreb koju završava 2019.

Tijekom specijalizacije održala je nekoliko predavanja, objavila mnogobrojne znanstvene radove te je dobitnica stipendija za prisustvovanje kongresima ili usko specijaliziranim edukacijama.

Želja joj je steći što više iskustva te uz daljnje edukacije koje pohađa voli učiti i od dr. Kedmenec Bartolić.

Dr. Dragan Bartolović

Dr. Dragan Bartolović diplomirao je 2013. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Nakon završenog medicinskog staža, 2015.godine započinje specijalizaciju iz Kliničke radiologije u Općoj bolnici Varaždin, a veći dio specijalizacije provodi na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Zagreb, koju završava 2020.godine i postaje specijalist kliničke radiologije.

Tijekom specijalizacije pohađa mnogobrojne edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu, a kao pravi zaljubljenik u radiologiju i u slobodno vrijeme voli učiti i čitati o novim saznanjima u radiologiji.

Prostori poliklinike
U prostorima poliklinike nalaze se dvije moderno opremljene ordinacije, velika čekaonica sa popratnim sadržajima i kutkom za djecu kako bi Vaš boravak kod nas bio što ugodniji. Stručnost, informiranost, privatnost i čistoća su nam na prvom mjestu.