Lječenje spolnih bolesti

Spolne bolesti česta su pojava među odraslom populacijom. One ne moraju biti uzrokovane spolnim kontaktnom već mogu biti i autoimune prirode.

Priprema za pregled

Savjetuje se pranje blagim sapunom prije samog pregleda, bez aplikacije lokalnih krema ili drugih pripravaka prije pregleda.

Za sva pitanja i naručivanje termina
040 310 923