Uklanjanje madeža i tumora kože

Kirurško uklanjanje učinkovita je metoda kojom se uklanjanju promjene ponekad iz estetskih, a ponekad iz zdravstvenih razloga. Nakon kirurškog uklanjanja moguće je učiniti i patohistološku analizu.

Priprema za pregled

Prije zahvata aplicira se lokalni anestetik u samo mjesto na kojem se odstranjuje neka promjena. Dva dana nakon zahvata pacijenta se naručuje na kontrolni pregled i prevoj, a za 7-14 dana vade se konci.

Za sva pitanja i naručivanje termina
040 310 923