Uključuje ultrazvuk dojki i ultrazvuk aksila - pazuha.

Priprema za pregled

Nije potrebna priprema za pregled.

Za sva pitanja i naručivanje termina
040 310 923